top of page

Prof. Michał O. Zembala MD PhD MBA-HHM FETCS FESC

DSC_0749.jpg
Zrzut ekranu 2022-09-24 o 21.52.25.png
220130_Expo_225.HEIC

Jestem europejskim specjalistą w zakresie kardiochiurgii i chirurgii naczyniowej (FETCS) oraz transplantologii klinicznej.

 

Jestem ekspertem w dziedzinie przezcewnikowego leczenia chorób zastawki aortalnej TAVI. Od ponad 10 lat uczę tej techniki kolegów i koleżanki w kraju i poza jego granicami m. in. w Niemczech, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Belgii, Portugalii, Hiszpanii, Włoszech, Czechach, Rumunii, Bułgarii, Szwajcarii, na Węgrzech, w Izraelu, Australii, Grecji oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, Libanie, Tajlandii, Maroku na Filipinach i w Egipcie. 

Specjalizuję się w leczeniu chorych z ciężką niewydolnością serca, wykonując zarówno zabiegi transplantacji serca, wszczepienia sztucznych komór serca (LVAD) jak i sztucznego serca (TAH). Wykonałem pierwsze w Polsce implantację sztucznego serca (Syncardia) oraz pierwsze udane retransplantacje serca, wprowadzając tę formę terapii do standardu postępowania w przypadku schyłkowej niewydolności przeszczepionego serca.

Rozwinąłem metodę hybrydowej ablacji migotania przedsionków. Współpracując z kardiologami - elektrofizjologami w kraju i za granicą, wspólnie mogliśmy pomóc chorym cierpiącym z powodu przetrwałego migotania przedsionków, skutecznie przywracając rytm zatokowy. Jako ekspert-proktor, wielokrotnie uczyłem techniki zabiegu w ośrodkach zagranicznych, głównie we Francji i Wielkiej Brytanii, a wyniki terapii prezentowałem na wielu krajowych i zagranicznych sympozjach i kongresach.

 

W roku 2010 zainicjowałem do krajowego systemu opieki zdrowotnej zawód Asystenta Lekarza, wzorowany na dobrze funkcjonującej w USA profesji Physician Assistant. Rozpoczęty w Sląskim Centrum Chorób Serca pilotaż spotkał się z uznaniem współpracowników udowadniając swoją przydatność medyczną i efektywność kosztową. Jako taki pozostaje dziś wzorem dla dalszego rozwoju zawodu. 

Przez wiele lat pracowałem w Zabrzu, a w latach 2018-2022 byłem Koordynatorem Oddziału Kardiochiurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia w SCCS. Wspólnie ze wspaniałym zespołem odnieśliśmy niespotykany wcześniej i później  sukces w polskiej transplantologii - rekordowe ilości wykonywanych transplantacji serca u dorosłych. 

Pasjonuje mnie organizacja ochrony zdrowia. W roku 2019 odbyłem roczne szkolenie w Harvard Medical School w zakresie Surgical Leadership, a w latach 2020-2022 studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia na uczelni Łazarskiego w Warszawie kończąc tytułem MBA-HHM. 

Od roku 2021 jestem prezesem spółki Education & Traininig for Healthcare Professionals - ETHP.PL, która z powodzeniem wprowadza na rynek polski kolejne rozwiązania służące propagowaniu wiedzy medycznej. Wspólnie z Fundacją Surgical Excellence Foundation zapoczątkowaliśmy między innymi Międzynarodową Akademię Leczenia Ran, która każdego roku skupia znaczącą grupę odbiorców.

Odwiedź mój profil i dowiedz się wiecej 

Kontakt bezpośredni:  m.zembala@ethp.pl

bottom of page