top of page
Michal Zembala

Jestem europejskim specjalistą w zakresie kardiochiurgii i chirurgii naczyniowej (FETCS) - zabiegowo leczę choroby serca i wielkich naczyń. 

 

Specjalizuję się w leczeniu chorych z ciężką niewydolnością serca, wykonując zarówno zabiegi transplantacji serca, wszczepienia sztucznych komór serca (LVAD) jak i sztucznego serca (TAH).

 

Wykonałem pierwsze w Polsce implantację sztucznego serca (Syncardia) oraz pierwsze udane retransplantacje serca, wprowadzając tę formę terapii do standardu postępowania w przypadku schyłkowej niewydolności przeszczepionego serca.

 

Jestem ekspertem w dziedzinie przezcewnikowego leczenia chorób zastawki aortalnej (TAVI), które wykonuję z dostępu zarówno przezudowego jak i przezkoniuszkowego. Miałem wielokrotnie przywilej uczyć innych - kolegów kardiologów i kardiochirurgów w Polsce oraz na świecie m. in. w Niemczech, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Belgii, Portugalii, Hiszpanii, Włoszech, Czechach, Rumunii, Szwajcarii, na Węgrzech, w Izraelu, Australii, Grecji oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, Tajlandii, Maroku i w Egipcie.

Rozwinąłem metodę hybrydowej ablacji migotania przedsionków. Współpracując z kardiologami - elektrofizjologami w kraju i za granicą, wspólnie mogliśmy pomóc chorym cierpiącym z powodu przetrwałego migotania przedsionków, skutecznie przywracając rytm zatokowy. Jako ekspert-proktor, wielokrotnie uczyłem techniki zabiegu w ośrodkach zagranicznych, głównie we Francji i Wielkiej Brytanii, a wyniki terapii prezentowałem na wielu krajowych i zagranicznych sympozjach i kongresach.

 

W roku 2010 zainicjowałem do krajowego systemu opieki zdrowotnej zawód Asystenta Lekarza, wzorowany na dobrze funkcjonującej w USA profesji Physician Assistant. Rozpoczęty w Sląskim Centrum Chorób Serca pilotaż spotkał się z uznaniem współpracowników udowadniając swoją przydatność medyczną i efektywność kosztową. Jako taki pozostaje dziś wzorem dla dalszego rozwoju zawodu.

Nagrody

- 2023 -

Złoty Laur Umiejętności

- 2023 -

Special Contribution to Cardiology Research

bottom of page