top of page

Fundacja  powstała z potrzeby wsparcia zdolnych rezydentów, młodych specjalistów oraz dojrzałych zawodowo profesjonalistów, którzy swoim dorobkiem naukowym, warsztatem chirurgicznym czy umiejętnościami organizacyjnymi wychodzą poza ramy standardu, stanowiąc wzór lekarza-chirurga.

Celem Fundacji jest pomoc w kształtowaniu postaw, umiejętności i wiedzy lekarzy - chirurgów w ich codziennej drodze do zawodowej i osobistej doskonałości.

Surgical Excellence Foundation została założona przez chirurgów dla chirurgów. Połączyliśmy siłę młodzieńczej wiary i entuzjazmu z umiejętnościami i doświadczeniem specjalisty. Dzięki temu jesteśmy w stanie spojrzeć nie tylko szerzej na problemy naszej - chirurgicznej społeczności, ale i dalej - na jej rozwój i znaczenie w przyszłości.

bottom of page