top of page
Michal Zembala
  • Zrzut ekranu 2020-12-6 o 17.16.40
  • LinkedIn Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona
  • Twitter Ikona społeczna
  • Instagram
Michał-O-Zembala-white-high-res.png

Prof. dr hab n med.
Michał Zembala
MD, PhD, FETCS FESC

Michal Zembala

Jestem europejskim specjalistą w zakresie kardiochiurgii i chirurgii naczyniowej (FETCS) - zabiegowo leczę choroby serca i wielkich naczyń. 

 

Specjalizuję się w leczeniu chorych z ciężką niewydolnością serca, wykonując zarówno zabiegi transplantacji serca, wszczepienia sztucznych komór serca (LVAD) jak i sztucznego serca (TAH).

 

Wykonałem pierwsze w Polsce implantację sztucznego serca (Syncardia) oraz pierwsze udane retransplantacje serca, wprowadzając tę formę terapii do standardu postępowania w przypadku schyłkowej niewydolności przeszczepionego serca.

 

Jestem ekspertem w dziedzinie przezcewnikowego leczenia chorób zastawki aortalnej (TAVI), które wykonuję z dostępu zarówno przezudowego jak i przezkoniuszkowego. Miałem wielokrotnie przywilej uczyć innych - kolegów kardiologów i kardiochirurgów w Polsce oraz na świecie m. in. w Niemczech, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Belgii, Portugalii, Hiszpanii, Włoszech, Czechach, Rumunii, Szwajcarii, na Węgrzech, w Izraelu, Australii, Grecji oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, Tajlandii, Maroku i w Egipcie.

Rozwinąłem metodę hybrydowej ablacji migotania przedsionków. Współpracując z kardiologami - elektrofizjologami w kraju i za granicą, wspólnie mogliśmy pomóc chorym cierpiącym z powodu przetrwałego migotania przedsionków, skutecznie przywracając rytm zatokowy. Jako ekspert-proktor, wielokrotnie uczyłem techniki zabiegu w ośrodkach zagranicznych, głównie we Francji i Wielkiej Brytanii, a wyniki terapii prezentowałem na wielu krajowych i zagranicznych sympozjach i kongresach.

 

W roku 2010 zainicjowałem do krajowego systemu opieki zdrowotnej zawód Asystenta Lekarza, wzorowany na dobrze funkcjonującej w USA profesji Physician Assistant. Rozpoczęty w Sląskim Centrum Chorób Serca pilotaż spotkał się z uznaniem współpracowników udowadniając swoją przydatność medyczną i efektywność kosztową. Jako taki pozostaje dziś wzorem dla dalszego rozwoju zawodu

TAVI

Wykonuję zabiegi przezcewnikowego leczenia wady zastawki aortalnej metodą TAVI - bez naciniania klatki piersiowej. Ten nowoczesny sposób leczenia wymaga, prócz umiejętności technicznych, doskonałej współpracy ze środowiskiem kardiologów - przyjaciół przy stole operacyjnym. Razem, tworząc zespół Heart Team, oferujemy naszym pacjentom to co najnowocześniejsze i najbezpieczniejsze.

IMG_4950.JPG
Acurate_Neo2_Boston_Scientific_TAVR-2.jp
WhatsApp Image 2017-02-14 at 20.41.22.jp
lvad_heartmate3_device.jpg

LVAD

Wykonuję zabiegi implantacji urządzeń, które potrafią długoterminowo wspomagać serce w oczekiwaniu na transplantacje lub jako leczenie docelowe. Wprowadziłem do praktyki klinicznej wiele autorskich rozwiązań, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa metody chirurgicznej implantacji tych urządzeń. Jako pierwszy w Polsce zastosowałem dwie pompy HM3 jako BiVAD. 

AAA - tętniaki aorty

Operacyjnego leczenia przewlekłych tętniaków aorty piersiowej uczyłem się od Mistrzów - Prof. Urbańskiego i Prof. Tohru Asai. Moje doświadczenie bazuję na >200 chorych operowanych na przestrzeni ostatnich 10 lat, z różnymi formami tętniaka aorty piersiowej, w tym łuku i aorty zstępującej z bardzo dobrymi wynikami. 

Zrzut ekranu 2020-12-6 o 16.09.29.png
Zrzut ekranu 2020-12-6 o 16.11.12.png

Hybrydowa Ablacja AF

Od 2009 roku wykonuję zabiegi hybrydowej ablacji migotania przedsionków - metody, która łączy skuteczność kardiochirurgii małoinwazyjnej z niezwykłą precyzją kardiologii - elektrofizjologii. 

Doświadczenie naszego ośrodka jest jednym z największych w Europie, a wyniki leczenia - jednymi z najlepszych. 

Atricue-closed-chest-access-diagram-300-
figure1-schematic-of-convergent-procedur
CARTO-mapping-of-the-left-atrium-post-co
bottom of page